Satisfy All Company Limited
หน้าหลักแซททิสไฟออล บจก. ทำไมต้องเพิ่มความชื้น เครื่องเพิ่มความชื้นระบบ Centrifugal เครื่องเพิ่มความชื้นระบบ Steam การนำเครื่องเพิ่มความชื้นไปใช้ประโยชน์
     
  ทำไมต้องเพิ่มความชื้น    
นอกจากอุณหภูมิของอากาศที่เหมาะสมแล้วการควบคุมค่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงด้วย ในหลายๆ สภาวะ อากาศแห้งหรือความชื้นในอากาศต่ำมีผลต่อการทำงานหรือการใช้งาน ในห้องที่ต้องการควบคุมความชื้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความชื้นต่ำเกินไป ได้แก่
 1. เกิดไฟฟ้าสถิตย์
 2. สภาวะไม่เหมาะสมกับการใช้งาน
 3. สภาวะไม่เหมาะสมกับสุขภาพ
  เกิดไฟฟ้าสถิตย์
     ถ้าความชื้นต่ำเกินไป คือน้อยกว่า 40%RH จะมีโอกาสที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่าย ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อตัวบุคคล และวัสดุอุปกรณ์ เช่น แผงวงจรไฟฟ้าชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิค เสียหาย

สภาวะไม่เหมาะสมกับการใช้งาน
     สำหรับห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ หรือห้องสอบเทียบเครื่องมือวัด การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เป็นข้อกำหนดที่จำเป็นของห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน

สภาวะไม่เหมาะสมกับสุขภาพ
     อากาศแห้งเกินไป ทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อ ผิวหนังแห้ง หายใจไม่สะดวก คอแห้ง กระหายน้ำ
      Top  
 
Customer Referrence
The Goverment Services  
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ      
Factory and Industry
บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเซ็มคอน จำกัด บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด(โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)  
บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด บริษัท ไทย เมเดนซา จำกัด  
เครื่องเพิ่มความชื้นระบบ Centrifugal Humidifier
เครื่องเพิ่มความชื้น FARAN HR-15 เครื่องเพิ่มความชื้น FARAN HR-25 * จ่ายละอองน้ำด้วยระบบ Centrifugal ไม่ต้องใช้หัว Nozzle
* การติดตั้งง่าย การบำรุงรักษาต่ำ
* ปริมาณลมสูง สามารถส่งลมได้ไกล 20-35 เมตร
* ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน 100-320 ตร.ม.
* พัดลมและชุดสร้างละอองน้ำทำงานแยกอิสระจากกัน
* ใช้ได้กับแรงดันน้ำทั่วไป หรือปั๊มน้ำแรงดันต่ำ
* ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
* เคลื่อนย้ายง่าย
* ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน 100-150 ตร.ม.
* กินไฟน้อย เพียง 90 Watt
* ใช้ได้กับน้ำทั่วไป
เครื่องเพิ่มความชื้น FARAN HR-50เครื่องเพิ่มความชื้น FARAN HR-300
Top
เครื่องเพิ่มความชื้นระบบ Steam Humidifier
เครื่องเพิ่มความชื้น (VAPAC) LE Electrode Range เครื่องเพิ่มความชื้น (VAPAC) LE Electrode Range
เครื่องเพิ่มความชื้น Vapac รุ่น LE
สามารถควบคุมการทำงานด้วย Humidistat ON/OFF หรือรับสัญญาณควบคุม 0-10V, 4-20 mA หรือควบคุมจากระบบ Building Automation System
เป็นชนิดผลิตไอน้ำร้อนด้วยขั้วไฟฟ้า (Electrode) หม้อต้มมีทั้งแบบ Disposable ถอดเปลี่ยนได้ง่าย ทำจากโพลีโพรไพลีน ชนิดที่ย่อยสลายได้ (Bio-degradable) และ หม้อต้มแบบ Cleanable สามารถถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดได้ ใช้กับน้ำสะอาดทั่วไป เครื่องมีหลายขนาด ความสามารถในการผลิตไอน้ำได้ตั้งแต่ 5 ถึง 110 กิโลกรัมต่อชั่วโมง สามารถทำงานร่วมกันหลายๆ เครื่องเป็นระบบที่มีความสามารถในการผลิตไอน้ำรวมได้ถึง 450 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
   
เครื่องเพิ่มความชื้น Vapac รุ่น LR
เครื่องเพิ่มความชื้น (VAPAC) LR Resistance Heater Range
สามารถควบคุมการทำงานด้วย Humidistat ON/OFF หรือรับสัญญาณควบคุม 0-10V, 4-20 mA หรือควบคุมจากระบบ BAS
  Top
Application    
 • ห้องทดสอบผลิตภัณฑ์
 • ห้องสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • โรงเรือนเพาะเห็ด
 • โรงพิมพ์
 • โรงงานสิ่งทอ
 • ห้องเย็นเก็บผัก ผลไม้ ดอกไม้
 • ห้องเก็บใบสูบการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของเล่นที่ทำจากไม้
 • สำนักงาน ห้องทำงาน บ้านพักอาศัย
 
  All content © copyright Satisfy All 2008 www.satisfy.co.th All right reserved.
Tel.02-995-5351-2 Fax.02-995-5350